Mere omtanke i kommunikationen

“Det handler ikke om mavefornemmelser.
Det handler om viden udsat for kreativitet!
Så enkelt er det.“

Bo Dahl Andersson, direktør

Her er naturen større

Himmerland Golf & Spa Resort er Danmarks førende golfresort med PGA-baner og gourmetkøkken – beliggende midt i naturen

Verdensklasse golf

Hvert år står der 80.000 golfentusiaster og følger med i Danmarks eneste PGA-turnering på banerne ved Himmerland Golf & Spa Resort.

Erfaring gør klog, øvelse gør mester

Gennemført kvalitet og elegant design. Baseret på 130 års svensk erfaring leverer Ifö intelligente sanitetsløsninger.

Personlige huse bygget med omhu

Gode, gedigne familiehuse til helt almindelige danskere af egne håndværkere. Så enkelt kan det siges af Danmarks hurtigtsvoksende typehusvirksomhed.

Det bedste fritidshus på jorden

Fritidshuse i højeste kvalitet, bygget af skandinavisk træ. Hver dag, året rundt bliver der samlet endnu et Planet Hus et eller andet sted i Danmark.

Koncept

Igennem et nyudviklet og gennemtestet projektforløb binder vi strategi, kreativt koncept og medieplanlægningen sammen.

En proces der understøtter markedets tendenser og din virksomheds DNA. Altid afstemt med klare kommunikations- og salgsmål og gerne med en optimeringsgevinst.

Opgavens størrelse er ikke afgørende. Det er til gengæld samarbejdet. Vi prioriterer en god kunderelation og arbejder altid tæt sammen med dig om at give dine budskaber en helt ny gennemslagskraft og præcision.

Sådan arbejder vi

Et stærkt brand er en forudsætning for en styrket konkurrencekraft. I 5 faser reducerer vi kompleksiteten og giver kommunikationen retning, fokus og prioritering. En proces, der målretter din virksomheds brand igennem effektive kontaktpunkter, der gør det lettere for jer at arbejde videre med markedskommunikationen – både strategisk og taktisk.

Research

Den rig­tige stra­te­gi kræ­ver ind­sigt. Og ind­sigt byg­ger på ev­nen til at tur­de stil­le de rig­tige spørgs­mål. Hos Jugel&Co ud­vik­ler vi spørgs­mål­ene, så vi får det mate­riale, vi skal bruge, for at la­ve de rele­van­te ana­lyser, som kas­ter lys over virk­som­heden, bran­det og mar­keds­posi­tionen. Vores hold­ning er, at ud­vik­ling­en af en­hver kom­muni­ka­tion ik­ke kan ske uden et fast fun­da­ment af vi­den.

Brand DNA

Hvis et brand vil huskes, skal der være noget at blive husket for. Det gælder om at få knyttet de rette værdier til brandet. Med støtte i vores brandpyramide hjælper vi med at definere og formulere det DNA, der gør brandet unikt. Vi finder den grundfortælling, der giver kommunikationen en tydelig og personlig tone, og som understøtter de visioner, værdier og kompetencer, der ligger i brandet og i virksomheden.

Media Planning

De medier, der virkede i går, virker ikke nødvendigvis i morgen. Groft sagt. For mediebilledet ændrer sig hurtigere og hurtigere. Hos Jugel&Co råder vi over helt unikke redskaber – bl.a. vores digitale markedsføringskoncept – der både gør medievalget uhyre præcist, og som giver gennemslagskraft i mediebilledet.

Design og produktion

Når vi siger design, så er det den brede definition, vi har i hovedet. Vi mener nemlig, at det kræver viden og faglig kompetence, hvis kommunikationen skal designes, så den både er æstetisk, overraskende og effektiv. Hos Jugel&Co designer vi ideer, sprog, look, tone og kreativt mod.

Newsroom

Gode historier skal fortælles. Opgaven består i at fortælle dem på den rigtige måde og det rigtige sted. Medierne åbner for et utal af muligheder, men hos Jugel&Co lægger vi vægt på at agere kompetent og kritisk, så f.eks. de sociale medier benyttes på den rette måde, så budskabet står renest, tydeligt og i overensstemmelse med brandets DNA.

Referencer:

Kontakt os

Vores team består af 11 inspirerende kommunikationsdesignere, der alle brænder for at udvikle og positionere stærke brand.

Vi kan findes på Dalgas Avenue 40 – 8000, Aarhus C.

bo@jugel.dk || telefon 8612 8555

Vi bygger
nyt website!